• Leden 14th, 2010 | Komentáře nejsou povoleny
  • V prosinci roku 2008 jsme se rozhodli využít naše zkušenosti s prací s dětmi, dospívajícími a mladými lidmi z náhradní péče a založili jsme OBČANSKÉ SDRUŽENÍ JANUS jako dobrovolné občanské sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů.


  • Proč zrovna Janus?… Kdo to vlastně byl?…
  • Starořímský bůh Janus byl považován za boha minulosti, současnosti i budoucnosti zajišťující dobrý počátek všech věcí, ochránce dveří a bran, východů a vchodů. Byl symbolem změny a přeměny. Bývá zobrazován se dvěma tvářemi, z nichž stará tvář se dívá dozadu (do minulosti) a druhá, mladá tvář hledí dopředu (do budoucnosti). Hleděl dopředu i dozadu také proto, že konec jednoho je zároveň počátkem dalšího.

  Více o něm najdete ZDE.


  Cíle a vize…

  • Naší snahou je spolupodílet se na vyplnění mezery v oblasti přípravy dětí a mladých lidí na odchod z náhradní péče a na jejich následnou podporu po opuštění ústavních zařízení či náhradní rodinné péče.
  • Díky podpoře a pomoci chceme umožnit těmto ohroženým dětem a mladým lidem nalézat tu správnou cestu k sobě samým, k druhým i k celé společnosti. Tu cestu, která povede k jejich budoucímu samostatnému, spokojenému a plnohodnotnému životu.
  • Pro koho tu jsme…
  • Jak už bylo zmíněno, zaměřujeme se na práci s dětmi, dospívajícími a mladými dospělými, kteří vyrůstají či vyrůstali mimo přirozené rodinné prostředí nebo v náhradní rodinné péči a potřebují specifickou, komplexní podporu.
  • Základním principem naší práce a našeho působení je svobodné rozhodnutí klienta a zákonného zástupce (v případě nezletilosti) a ochota ke vzájemné spolupráci.
  • Co nabízíme…
  • Osobní a individuální přístup;
  • Podporu a pochopení, empatii, pevné hranice, respekt a toleranci k potřebám, právům a hodnotám. Tedy kvalitní mezilidský vztah a sdílení;
  • Kvalitu a profesionalitu při poskytování služby;
  • Poctivost a transparentnost, efektivnost při nakládání se zdroji, budování dobrého jména;
  • Nechceme kvantitu na úkor kvality;
  • Stojíme o spolupráci, získávání zkušeností, jsme otevřeni novým možnostem a výzvám;

Comments are closed.