• NOVINKY

  Únor 26th, 2019 | Komentáře nejsou povoleny

  …………………………………………………………………………….

  • Únor 2019
  • Nadační fond Avast


  • jako první v roce 2019 podpořil náš projekt „Ty jsi jako já“. Děkujeme za důvěru a těšíme se na vzájemnou spolupráci.

  …………………………………………………………………………….

  • Leden 2019
  • STARTOVACÍ ČÁRA? Dětský domov

  • Článek o tom, jaké to je, když vyrůstáš bez zázemí milující rodiny a jak se daří třem inspirativním mladým ženám v jejich samostatném životě.
  • Příběh nejen naší Julie, ale i Evy a Michaely najdete ZDE nebo na novinových stáncích v

  časopise MŮJ SVĚT/únor 2019.

  …………………………………………………………………………….

  • září 2018

  Charitativní bazárek v Bella Rose

  • Dne 29.8.2018 proběhl Charitativní bazárek Bella Rose. Výtěžek z této akce ve výši 54.657 Kč se Bella Rose rozhodla věnovat na činnost naší organizace.
  • Tato podpora usnadní nelehký start do samostatného života dospívajícím a mladým dospělým, kteří vyrůstají v dětských domovech, výchovných ústavech a pěstounské péči.
  • Děkujeme a vážíme si vašeho zájmu o „naše mladé“.

  logo bellabella rose

  …………………………………………………………………………….

  • květen 2016

  Nadace Sirius podpořila náš navržený projekt Klíče k samostatnosti II, který jsme spustili v dubnu 2016.

  • Navazujeme tak na naši dosavadní práci s mladými lidmi z náhradní péče na prahu dospělého života. Spolupráce s mladými lidmi je založena na individuálním přístupu ke každému mladému člověku s respektem k jeho jedinečným potřebám, přáním, touhám i osobním možnostem. Nabízíme podporu formou odborného poradenství, doprovázení životem i terapeutickou péči.
  • Nově nám projekt umožňuje pozvat ke kulatému stolu zainteresované odborníky na tuto problematiku. Členové této platformy se budou setkávat dvakrát za rok v průběhu let 2016 – 2018. Naším cílem je přispět ke vzdělávání a zvyšování odbornosti účastníků s konečným dopadem na děti a mladé lidi vyrůstající v náhradní péči. Platforma je prostorem pro výměnu a sdílení zkušeností, pro vzájemný respekt a hledání inspirace i pro propojení a síťování služeb. Naší nemalou ambicí je také to, aby skupina svoji aktivitou a spoluprací upozornila jak zákonodárce, tak odbornou i širší veřejnost na to, že mladí lidé potřebují podporu i po dosažení zletilosti.  Rádi bychom tak přispěli k tvorbě koncepce systému následné podpory pro mladé lidi z náhradní péče při osamostatňování.

  …………………………………………………………………………….

  • 31.7.2015
  • Ukončení projektu „Klíče k samostatnosti“

  • K 30.6.2015 byl úspěšně ukončen projekt financovaný ESF a státním rozpočtem ČR, který jsme realizovali od 1.2.2013.
  • Díky možnosti dlouhodobého působení a tím i dlouhodobé spolupráci s účastníky projektu se podařilo naplnit hlavní cíle, které jsme si stanovili. Tzn., že mladí lidé zapojení do projektu dle svých individuálních možností a životní fáze úspěšně dokončili vzdělání, započali vyšší vzdělání, či využili možnosti rekvalifikace. Jiným účastníkům projektu se podařilo najít trvalé zaměstnání a udržet si ho, případně využívali pravidelných brigád. Také situace v oblasti bydlení se díky projektu zásadně posunula dopředu. Eliminovali jsme prakticky na minimum hrozbu bezdomovectví. Podpořili jsme také rozvoj mladých lidí zapojených do projektu v oblasti psychosociálních kompetencí, komunikačních schopností a praktických dovedností.
  • V závěru projektu jsme uspořádali konferenci na téma Odcházení mladých lidí z náhradní péče.
  • Vydali jsme 4 publikace (manuály/brožury), které jsou určené právě mladým lidem, a na kterých se také oni sami při přípravě podíleli. Čerpali jsme z jejich osobních zkušeností a shromažďovali témata, ve kterých je třeba se zorientovat při vstupu do samostatného života. Tyto manuály/brožury jsme nazvali jednoduše – Práce, Bydlení, Peníze a Úřady. Jsou ke stažení zde na našich stránkách, ale také z databáze produktů ESF.
  • V nejbližším období bude také zveřejněn článek o projektu v některém z odborných časopisů z oblasti sociální práce.

  …………………………………………………………………………….

  • 15.5.2015
  • Zpráva z konference „Klíče k samostatnosti“

  • dne 12.5.2015 proběhla konference týkající se tématu ODCHÁZENÍ MLADÝCH LIDÍ Z ÚSTAVNÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA.

  K naší radosti se konference účastnila odborná veřejnost z řad neziskových organizací, státní správy, dětských domovů a výchovných ústavů, pěstounů, nadací a vysokých škol.

  • Naše sdružení seznámilo účastníky nejen se svojí činností, ale také předneslo výstupy z projektu Klíče k samostatnosti. Měli jsme také tu čest představit tři účastnice projektu, které otevřeně hovořily o tom, co pro ně znamená odchod z náhradní péče do samostatného života.
  • Na konferenci byly také prezentovány výsledky výzkumu  Bc. Adély Kulštrunkové, která se ve své diplomové práci zaměřila na téma „Formování životní perspektivy u mladých lidí z dětských domovů“.
  • PaedDr. Michael Chytrý uchvátil přítomné svou úvahou o tom, jak my všichni, kdo vstupujeme do procesu osamostatňování, můžeme klást překážky a tento proces i přes dobrou vůli mladým lidem komplikovat.
  • Díky příspěvku Moniky Peterkové z Pardubické NNO Centrum Don Bosco SKM jsme se mohli seznámit s činností této organizace. Kromě toho poutavě vyprávěla o zkušenostech jejich pracovníků s mladými lidmi, kteří vyrůstali v institucionální péči a jak jejich traumatické prožitky a pocity studu ovlivňují jejich životy i nadále.
  • Ředitel Letního domu Mgr. Cyril Zákora přiblížil nejen činnost a oblasti, kterými se jejich organizace zabývá, ale také jejich programy pro dospívající a mladé dospělé klienty na prahu samostatného života.
  • Děkujeme nejen našim milým hostům, ale také všem účastníkům za jejich zájem o tuto problematiku a odvahu přinášet do diskuze vlastní zkušenosti a názory na dané téma.
  • Fotografie z konference najdete ZDE.
  • Prezentace z konference ke stažení:

  …………………………………………………………………………….

  • 20.4.2015

  Konference „Klíče k samostatnosti“


  zveme vás na konferenci o ODCHÁZENÍ MLADÝCH LIDÍ Z ÚSTAVNÍ A PĚSTOUNSKÉ PÉČE DO SAMOSTATNÉHO ŽIVOTA.

  • Datum: 12.5.2015 od 9,00 hod. do 13,30 hod.

  Místo: Zasedací místnosti Odboru sociální péče Magistrátu města Brna, Koliště 19.

  • Pozvánku naleznete ZDE a anotace příspěvků ZDE.

  …………………………………………………………………………….

  • 14. 9. 2014

  Partnerské vztahy 2


  12. – 14. 9. 2014


  V uvedeném termínu proběhne pokračování víkendového terapeutického programu vedného lektorkami Mgr. Ivou Rainerovou a Mgr. Klárou Konvalinovou

  …………………………………………………………………………….

  • 13. 6. 2014

  Víkendovka na kolech Lichtenštejnskými stezkami

  • 7. – 8. 6. 2014


  Již po několikáte jsme vyrazili na sportovní víkend na kolech. Mladí lidé a dospívající z náhradní péče tak měli možnost odpočinout si od všech starostí a povinností a užít si volno s kamarády.

  Reakce klientů na víkendovku jsou na našem webu a pár fotek z akce ZDE

  DĚKUJEME všem dárcům, díky jejichž podpoře jsme mohli zážitkový víkend uskutečnit!


  …………………………………………………………………………….

  • 14. 3. 2014

  Oslava 5. výročí založení našeho sdružení

  • a kolaudace nových prostor

  • Dne 14. 3. 2014 jsme se setkali u příležitosti oslavy našeho 5-ti letého výročí.

  Při této příležitosti jsme se probírali vzpomínkami, zkušenostmi a dojmy, které nám oněch pět let přineslo.
  Děkujeme všem klientům, přátelům, spolupracovníkům, podporujícím organizacím, nadacím a všem dobrým lidem kolem Občanského sdružení Janus, kteří byli u toho.

  • Děkujeme za vaši důvěru, naději a vlídná slova, kterými jste nás povzbudili.

  Fotky z oslavy ZDE

  • ……………………………………………………………………………

  3. 11. 2013

  Víkendovka „Partnerské vztahy“

  • Na Hálově mlýně v údolí Bílého potoka se ve dnech 1. – 3. 11. 2013 uskutečnil víkendový terapeutický program pro mladé dospělé, kteří s námi dlouhodobě spolupracují. Tématem byly „Vztahy a vše kolem nich“. Seminář vedly rodinné terapeutky z Občanského sdružení Člověk člověku. Děkujeme Mgr. Ivě Rainerové a Mgr. Kláře Konvalinové za dobrou práci, tolik prospěšnou pro mladé lidi z náhradní péče. Seminář byl velmi intenzivní, prožitkový i poučný a jelikož se do jednoho víkendu nevešlo tolik, kolik by naši klienti rádi, uskuteční se brzy další pokračovaní tohoto programu.

  ……………………………………………………………………………..

  • 1.2.2013
  • Projekt „Klíče k samostatnosti“

  • Začátek roku 2013 je ve znamení spuštění nového projektu s názvem

  Klíče k samostatnosti CZ.1.04/3.1.02/86.00182, finančně podpořeného Evropským sociálním fondem a rozpočtem ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

  • Projekt bude realizován v období od 1. 2. 2013 do 30. 6. 2015.

  Díky podpoře projektu reagujeme na potřeby doplnění nabídky podpůrných služeb pro ohroženou mládež a mladé dospělé vyrůstající mimo vlastní rodinu zejména v období, kdy opouštějí ústavní či ochrannou výchovu, případně pěstounskou péči. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro to, aby mladí lidé opouštějící institucionální či pěstounskou péči zvládli lépe přechod do samostatného života a tím získali lepší předpoklady k zařazení se na trh práce nejen nyní, ale i v budoucnosti.

  • Projekt byl podpořen částkou 2 440 834,72 Kč.

  ……………………………………………………………………………..

Comments are closed.